Navaro CZ, kácení stromů, údržba zeleně

Údržba zeleně, údržba zahrad

Kácení stromů horolezeckou technikou Údržba zeleně a zahrad Odvoz a úklid odpadu

Údržba zeleně

Firma Navaro CZ zajišťuje kvalitně a celoročně údržbu veřejné zeleně, údržbu zahrad a parků pro městské části a podniky. Zajišťujeme údržbu zahrad a zeleně, provádíme zahradnické práce, ošetřování stromů a keřů, dále úklid odpadu ručně i mechanicky. Pro údržbu zeleně a zahrad jsme zde k dispozici.

Údržba Zahrad

Zajišťujeme údržbu zahrad a údržbu parků a veřejných zelených ploch. Naše firma Navaro CZ nabízí údržbu zahrad a parků celoročně a profesionálně.

Údržba zeleně, údržba zahrad

Jste městská část, nebo instituce či podnik, a Vaše venkovní pozemky, parky či zahrady vyžadují aby se o ně někdo celoročně postaral ? Můžeme nabídnout tyto naše služby:

Nabízíme celoroční údržbu zeleně, údržbu zahrad, parků a venkovních pozemků pro městské části, instituce, organizace a podniky.

Údržba zeleně, údržba zahrad - přehled prací

Celoroční údržba zeleně je nejdůležitější částí péče o zahrady a parky. Bez dobré údržby i sebekrásněji založená zahrada brzy zpustne, trávníky zdrnovatí a keře přerostou. Pravidelnou údržbou se dosáhne dokonalého vzhledu a správného růstu rostlin.

Údržba zeleně a údržba zahrad ve městě

Celoroční údržba zeleně ve městě

Údržba zeleně

Údržba zeleně by se měla provádět v průběhu celého roku, protože každé roční období vyžaduje určitý druh prací. K celoroční údržbě o pozemek, zahradu či park patří též:

  • sběr náletového odpadu, kosení travních ploch, zametání zpevněných ploch
  • odstraňování přerostlého drnu, vyhrabávání spadaného listí, mechů a pevných odpadů
  • řez tvarovaných živých plotů
  • neudržované pozemky
  • rekultivace travnatých ploch

Řez tvarovaných živých plotů

Provádíme zástřih keřů např. na profily komunikací, výškové sestřižení pro lepší přehlednost.

Neudržované pozemky

Pokosení a pohrabání přerostlé trávy, plevelů a ruderálního porostu, vyhrabání spadaného listí.

Rekultivace travnatých ploch

Terénní úpravy, doplnění kvalitní zeminy, přihnojení, osev travním semenem…

Odvoz a likvidace odpadu z travnatých ploch

Veškerý odpad z prováděných prací odvážíme a likvidujeme. Biologický odpad se pak dále zpracovává v kompostérii.

Ceník prací

Cena za jednotlivé práce při údržbě zeleně a zahrad hodně závisí na náročnosti a charakteru práce a na stavu zeleně a zahrady. Odhadní cenu Vám sdělíme podle konkretizace Vašeho požadavku, obhlídce objektu a odsouhlasení objemu a obsahu prací.