Navaro CZ, kácení stromů, údržba zeleně

Kácení stromů

Kácení stromů horolezeckou technikou Údržba zeleně a zahrad Odvoz a úklid odpadu

Kácení stromů technikou

Firma Navaro CZ Praha nabízí odborné kácení stromů i ve ztížených podmínkách. Kácení stromů provozujeme již řadu let a máme na kácení dobře proškolené a zkušené pracovníky. Zajistíme kácení stromů z plošiny v obtížně přístupných místech, kde je klasické kácení stromů odspodu s použitím motorové pily nebezpečné, či nemožné.

Odborné kácení stromů

Kácení stromů je jednou z našich stěžejních činností. Kácíme stromy všech druhů a velikostí. Nabízíme:

  • běžné kácení stromů standardním kácením ze země s pádem stromu na zem
  • speciální kácení stromů v mimořádně obtížných podmínkách s použitím horolezeckých technik a vybavení

Běžné kácení stromů ze země

Kácení stromů ze země se používá, pokud jsou na kácení příznivé podmínky. V těchto případech se strom kácí ze země s nasměrováním padajícího kmene do míst, kde je dostatek prostoru. Toto standardní kácení ze země je levné, protože není potřeba žádné speciální vybavení. Většina případů kácení spadá do této kategorie.

Kácení stromu ze země s použitím motorové pily

 

Kácení stromů ve ztížených podmínkách

Kácení stromů ve ztížených podmínkách vyžaduje zkušenost a dobrý odhad postupu prací. Často je požadováno bezpečné pokácení stromu v blízkosti budov či jiného objektu, kde nelze strom nechat volně padat na zem. Za těchto podmínek volíme některou z následujících metod:

  • směrové kácení ze země s použitím zkušeností a speciálních pomůcek
  • postupné odřezávání stromu odshora při použití vysokozdvižné plošiny, strom je odřezáván postupně po menších kusech a tyto kusy se bezpečně spouští po laně dolů

Kácení stromů z plošiny

Kácení stromů s použitím vysokozdvižné plošiny je časově i finančně náročnější než běžné metody kácení ze země. Jsou ale případy, kdy je to jediné možné řešení. Vysokozdvižné plošiny používáme především v případech kdy:

  • kácení stromu klasicky pomocí lanových technik by bylo příliš časově náročné a tím i dražší
  • strom je staticky narušený a nelze jej pokácet celý bez rizika pro okolí
  • strom je v těsné blízkosti zástavby a není dostatek prostoru, kam by padl poražený kmen aniž by poškodil blízký objekt

Kácení stromu ze země s použitím motorové pily

Odstranění pařezů, odvoz odpadu

Po kácení stromů odstraníme zbylé pařezy buď odfrézováním speciální pařezovou frézou, která je schopna pařez zahloubit zhruba 10 cm pod zem, nebo pařez ze země vykopeme ručně. Lze také pařezy ponechat a ošetřit herbicidními přípravky proti novému obrůstání.

Odpad vzniklý kácením po sobě uklidíme, zajistíme odvoz kmene a větví včetně pilin. Nemusíte si zajišťovat další firmu na úklid.

Cena za pokácení

Cena za kácení stromu je závislá na okolnostech, jako je druh a velikost stromu, jeho stabilita a zvolený postup likvidace. Viz ceník.