Navaro CZ, kácení stromů, údržba zeleně

Fotogalerie - údržba, prořezávání stromů

Před prořezáváním

Divoký porost

Divoký porost

Nevzhledná divoká vegetace

Nevzhledná divoká vegetace

Prořezávání a čištění vegetace

Divoký porost

Prořezávání a kácení

Kácení

Kácení

Rozřezání kmene na kousky

Rozřezání kmene na kousky

Důkladné prořezání stromů

Důkladné prořezání stromů

Prořezávání korun stromů

Prořezávání korun stromů ze žebříku

Prořezávání korun stromů ze žebříku

Prořezávání korun stromů ze žebříku

Prořezávání korun stromů ze žebříku

Prořezávání korun stromů z plošiny

Prořezávání z plošiny

Prořezávání z plošiny

Prořezávání z plošiny

Prořezávání z plošiny

Likvidace dřevního odpadu štěpkováním

Drcení dřevního odpadu v mašině

Drcení dřevního odpadu v mašině

Štěpky vzniklé drcením se nakládají

Štěpky vzniklé drcením se nakládají

Divoký porost

Drcení dřevního odpadu - štěpkování

Kácení

Štěpkování větví smrku

Štěpkování

Štěpkování

Štěpkování

Štěpkování